Aktualizace formuláře poptávky PDF

Upravili jsme soubor formuláře poptávky výměníků. Nově obsahuje vyplnitelná pole pro jednodušší vypsání všech známých parametrů pro poptávku.
Po vyplnění parametrů tedy stačí formulář uložit k sobě do počítače a následně odeslat jako přílohu na naši emailovou adresu vakading@vakading.cz

Následující obrázek obsahuje naznačený postup vyplnění formuláře, resp. náhledy na panely nástrojů v různých prohlížečích, kde se zpravidla v pravém horním rohu dokumentu zobrazují ikonky pro uložení souboru ve formátu .PDF

 

 

 

English:

We have modified the inquiry form. Now the form contains fillable fields for filling in all known parameters needed for demand. After completing the form, you can save it to your computer and then send it to us as an attachment by email to our address vakading@vakading.cz

The following image contains simple guide to fill out the form, resp. preview on the toolbars of different browsers, which normally shows the icon for saving the file (in PDF format) at the top right side above the document.