Pravidelný servis

Pravidelný servis.

Jaký má vlastně význam?

Vyplatí se pravidelný servis?

Fotografie výměníků jak servisovaných, tak i neservisovaných.

 

Pravidelné servisní prohlídky výměníků.

Z dlouhodobé praxe víme, že pravidelné servisní prohlídky výměníků mají své opodstatnění. Každý výměník je konstruován na parametry provozních podmínek, které nám předáte. To však neznamená, že vliv provozních podmínek nějakým způsobem eliminují. Pouze těmto vlivům dokáží při správném provozování dlouhodobě odolávat. Tak jako zrnka písku v řece postupem času vytvoří v terénu kaňon, tak zavzdušněný vodní prostor či mírné chemické působení nakonec udolají i ten nejodolnější výměník.

Jaký má vlastně význam?

Stručně řečeno, pokud by se nevyplácelo uklízet, tak proč to ve vlastní domácnosti dělá každý z nás? Určitě to není jen pro pocit "pořádku", ale také z toho důvodu, že nánosy prachu, mastnot a jiných nečistot by značně snížily životnost vybavení jako nábytku, elektroniky, sociálního zařízení a dalších. Je tedy výhodnější pravidelný úklid, nebo po 3 letech vybavit celou domácnost znovu?

Vyplatí se dělat pravidelný servis?

Z našich zkušeností víme, že při provádění pravidelného servisu ekonomizérů je prodloužení jejich životnosti významné. Za včas se odhalí případné problémy a nemusí se tak brzy přistoupit k dodání nového. Je to jak s výměnou oleje nebo filtrů na autě. Neservisuješ pravidelně, zapláčeš nad účtem z autoservisu.

Ukázky výměníků bez servisu i výměníků servisovaných každoročně.

Každoroční pravidelný servis má své nesporné výhody. Nejenže je možné včas zaregistrovat případnou změnu na výměnících a navrhnout tak adekvátní opatření proti jejich poškození, ale servisní technich prohlíží i přidružené prvky, které lze v rámci údržby vyměnit či repasovat. Na tyto skutečnosti je upozorněno v servisní zprávě.

Ukázka z pravidelného ročního servisu:

DATA | gallery_38 | 69-aktuality-servis.jpg

Drobné nečistoty, patrné na fotografiích z pravidelného servisu, jsou v případě zanedbání očištění nejlepší možností pro vznik korozních jader (týká se i nerezové oceli), zhoršení přestupu tepla (zmenšený výkon výměníku) případně začátek zneprůchodnění celého zařízení. Dlouhodobě se toto zanesení projevuje jako snížená účinnost výměníku a následné, zpravidla "náhlé", totální poškození aparátu.

Ukázky znečištění výměníků různým provozem bez pravidelného čištění.

Ukázka aparátů, na kterých není prováděn pravidelný servis a naši servisní technici jsou přizvání až k výměníku s „problémem“. Z pravidla to znamená že je únik vody do spalinového prostoru.