Produkty

Naše firma se zabývá ideovým návrhem systému, tepelným a pevnostním výpočtem výměníku.

Více o jednotlivých produktech

Návrh a výroba aparátů / systémů:

  • kondenzační výměníky – do provozů, které umožňují maximální využití odpadního tepla beze zbytků (VAKAHEMCE, VAKAVLAS)
  • nekondenzační výměníky – pro provoz, který vyžaduje pouze částečné využití odpadního tepla (VAKAHEMCE, VAKAVLAS)
  • rekuperátory – výměna tepla mezi vzdušinami s nízkým rozdílem teplot
  • likvidace VOC (škodlivých látek) ve vzdušině – zachycování organických těkavých látek a jejich následné spalování
  • systémy ORC - získávání tepla z nízko potenciálních zdrojů tepla
  • vymrazovací systémy – vysoušení plynů podchlazením

Analýzy:

  • bilanční výpočet – proces určení optimálních parametrů zařízení pro zajištění požadovaného cíle zadavatele (tzn. např. maximální využití zbytkového tepla, dosažení cílové teploty primárního média s využitím dostupných zdrojů)
  • pevnostní analýza konstrukcí – ověření vhodnosti navrhované konstrukce pro dané zatížení včetně všech nutných a požadovaných rezervních navýšení
  • analýza proudění – počítačová simulace prodění kapaliny/plynu vymezeným prostorem za účelem zjištění tlakové ztráty a následně optimalizace návrhu pro snížení této ztráty, či lepší distribuci proudění