Výměník tepla VAKAFIELD

Výměník tepla typu VAKAFIELD je tvořen trubkovým svazkem fieldových trubek, vodní komorou, vstupním a výstupním hrdlem a rámem z plechových dílů. Fieldova trubka je systém trubka v trubce. Toto je velmi výhodné řešení při vysokých teplotách, kdy trubky mohou volně dilatovat a nedochází tak k jejich poškození v důsledku teplotních rozdílů po délce trubky. Využívá se např. jako chladič vzdušiny.

Reference např.: