Výměník tepla dle TEMA

Výměník tepla Shell & Tube dle standartu TEMA je tvořen trubkovým svazkem se dvěma trubkovnicemi ve válcovém plášti, vstupní, obratovou a výstupní komorou, vstupními a výstupními hrdly médií. Podle potřeby je zvolena konstrukce výměníku, např. obě pevné trubkovnice nebo jedna pevná a druhá plovoucí trubkovnice, komory na přírubový spoj nebo přivařena k plášti, atd. Provedení bývá jak v horizontální, tak ve vertikální poloze. Využití těchto výměníků je široké.

Reference např.: