Systémy

Kondenzační a filtrační jednotka VOC

Kondenzační a filtrační jednotka těkavých organických látek VOC se skládá z kondenzačního výměníku, tkaninových filtrů a chladícího okruhu. Více...

Systémy katalytického spalování VOC

Součástí kompaktní katalytické jednotky typu HECAT je rekuperátor vzdušiny, elektrický ohřev vzdušiny a reaktor s katalytickým ložem. K jednotce HECAT je ještě navrhován rekuperátor na využití odpadního tepla z jednotky HECAT. Více...

Systémy Organického Rankinova cyklu (ORC)

Oragnický Rankinův cyklus se skládá ze zdroje tepla, výparníku, přehříváku páry, turbíny, kondenzátoru, zásobní nádrže a čerpadla. Součástí dodávky bývá i systém měření a regulace MaR, nosná konstrukce, izolace aparátů a potrubí. Více...

Vymrazovací a kondenzační jednotka VAKAKOND

Jednotka typu VAKAKOND je určena k vymrazování organických těkavých látek VOC ze vzdušiny a jeho následné kondenzaci. Více...