Systémy Organického Rankinova cyklu (ORC)

Oragnický Rankinův cyklus se skládá ze zdroje tepla, výparníku, přehříváku páry, turbíny, kondenzátoru, zásobní nádrže a čerpadla. Součástí dodávky bývá i systém měření a regulace MaR, nosná konstrukce, izolace aparátů a potrubí.

Reference např.: