Vymrazovací a kondenzační jednotka VAKAKOND

Jednotka typu VAKAKOND je určena k vymrazování organických těkavých látek VOC ze vzdušiny a jejich následné kondenzaci. Jednotka se skládá z rekuperátoru, kondenzačního výměníku, okruhu ohřívání teplonosného média, sběračů a rozdělovačů, sběrné nádrže kondenzátu, čerpadla kondenzátu a ventilátoru vzdušiny. Součástí jednotky je systém měření a regulace MaR, izolace a nosná konstrukce.

Reference např.: