211/11 Kovoprojekta Brno a.s., Brno

Předehřívač vzduchu EA-4705 a chladič čistého plynu EA-4706 pro rafinérii NIS v Pančevu, Srbsko, výměníky typu:

– EA-4705 dle zadávací dokumentace

– EA-4706 … VAKAFIELD 720x900x-18-9