212/11 Teva Czech Industries s.r.o., Opava

Vymrazovácí jednotka etanolu v okruhu sprejové sušárny objektu č. 50 – II.etapa