213/11 Svoboda Press s.r.o., Praha 10

Spalinový výměník pro ohřev otopné vody z dospalovací pece tiskařského stroje, výměník typu:

– VAKAVLAS 1500×900-18-10 pass