214/11 GGC Energy, s.r.o., Havířov

Spalinový výměník pro ohřev otopné vody ze spalin zemního plynu z mikroturbín Capstone o výkonu 1 MWe v Sochi, Rusko – I.etapa, výměník typu:

– VAKAVLAS 1400×1400-20-Ž-8 pass