215/11 Teva Czech Industries s.r.o., Opava

Repase technologie zneškodňování odplynů VOC z výroby silymarinu a námelových alkaloidů před objektem č.50