216/11 VUES Brno s.r.o., Brno

Systém katalytické oxidace organických těkavých látek z impregnační vypalovací pece KWAN, výměníky typu:

– HECAT 500

– VAKAVLAS 400×460-16-2 pass