217/11 ENERGOMONT s.r.o., Trnava, Slovensko

Systém chlazení spalin z pece spalovny radioaktivního odpadu ve firmě  JAVYS a.s., Jaslovské Bohunice, výměníky typu:

– VAKAHEMCE 5/24-89-1,5-1-8

– VAKATOR 1,3 NEN 3,0