236/13 GGC Energy, s.r.o., Havířov

Spalinový výměník pro ohřev otopné vody ze spalin zemního plynu za turbínou Capstone o výkonu 200 kWe ve firmě Model Obaly, a.s., Nymburk, výměník typu:

– VAKAVLAS 720×900-12-Ž-6 pass