252/14 Viessmann, spol. s r.o., Rudná

Kombinovaný spalinový výměník pro ohřev čerstvé a napájecí vody ze spalin zemního plynu vysokotlakého kotle ve společnosti TANY, spol. s r.o., Nýrsko,

kombinace výměníků typu:

– VAKAHEMCE 3/11-870-2,0-1-8
a
– VAKAHEMCE 14/20-430-2,0-1-8