267/15 SYSTHERM s r.o., Plzeň

Spalinový výměník pro ohřev otopné vody ze spalin karuselové pece ve společnosti BONATRANS GROUP a.s., Bohumín,

výměník typu:

– VAKAHEMCE 3/40-860-2,0-1-8