Vypsat reference z roku | zpět na seznam dle ročníků »

Reference » 2017

306/17 Kovoobrábění Neschner s.r.o., Dušníky

Spalinový výměník určený k ohřevu otopné vody ze spalin zemního plynu z zinkovací pece s kovovou vanou včetně obchvatu spalin a spalinových klapek  Zobrazit fotografie…

305/17 VESBYT s.r.o., Veselí nad Moravou

Spalinový výměník určený k ohřevu otopné vody ze spalin zemního plynu teplovodního kotle VHP 1630 ve firmě VESBYT s.r.o., Veselí nad Moravou. Zobrazit fotografie…

303/17 ELPLY, spol. s r.o., Chomutov

Výměník určený k ohřevu otopné vody ze spalin zemního plynu z průběžné pece ve firmě BENTELER Automotive Klášterec s.r.o., Chrastava.

Zobrazit fotografie…

302/17 Viessmann, spol. s r.o., Rudná

Výměník určený k ohřevu doplňovací vody ze spalin zemního plynu parního kotle o výkonu 0,7 t/h ve firmě PENAM a.s., Herink.
Zobrazit fotografie…

301/17 GGC Energy, s.r.o., Havířov

Pilotní jednotka odpařování průsakové vody – ověření navrhované technologie odpařování části objemu z průsakových vod z areálu firmy Depos Horní Suchá, a.s.

Zobrazit fotografie…

300/17 KZ spol. s r.o., Bratislava

Projekční práce včetně dodávky jednotlivých aparátů k využití tepla ze spalin vypalovací komory VOC ve firmě Tiefenbacher GmbH, Ennsdorf, Rakousko.

Zobrazit fotografie…

299/17 TPP s.r.o., Olomouc

Spalinový výměník pro ohřev otopné vody ze spalin zemního plynu za zinkovací pecí ve firmě Wiegel Pravčice žárové zinkování s.r.o., Pravčice,

Zobrazit fotografie…

298/17 KRONOPLUS CZ, s.r.o., Jihlava

Technická a výrobní dokumentace spalinového výměníku. Výměník je určen pro ohřev vzduchu za pomoci spalin zemního plynu a dřevní štěpky pro Zobrazit fotografie…

297/17 Teva Czech Industries s.r.o., Opava

Adsorpční filtr vzdušiny na zachycování odplynu s acetonitrilem z reaktoru A3705 v objektu č. 95 firmy Teva Czech Industries s.r.o., Opava.

Zobrazit fotografie…

295/17 Viessmann, s.r.o., Bratislava

Výměník určený k ohřevu horké vody ze spalin zemního plynu horkovodního kotle o výkonu 2,05 MW ve firmě Franke Slovakia s.r.o., Strečno, Slovensko.
Zobrazit fotografie…

294/17 KRONOPLUS CZ, s.r.o., Jihlava

Úprava technické a výrobní dokumentace spalinového výměníku. Výměník je určen pro ohřev vzduchu za pomoci spalin zemního plynu a dřevní  Zobrazit fotografie…