297/17 Teva Czech Industries s.r.o., Opava

Adsorpční filtr vzdušiny na zachycování odplynu s acetonitrilem z reaktoru A3705 v objektu č. 95 firmy Teva Czech Industries s.r.o., Opava.

Adsorpční filtr acetonitrilu 0,25 kg