299/17 TPP s.r.o., Olomouc

Spalinový výměník pro ohřev otopné vody ze spalin zemního plynu za zinkovací pecí ve firmě Wiegel Pravčice žárové zinkování s.r.o., Pravčice,

výměník typu:

– VAKAVLAS 540×720-20-6 pass