300/17 KZ spol. s r.o., Bratislava

Projekční práce včetně dodávky jednotlivých aparátů k využití tepla ze spalin vypalovací komory VOC ve firmě Tiefenbacher GmbH, Ennsdorf, Rakousko.

výměníky typu:

– VAKAVLAS HL TIEF SPEC
– VAKARAD TIEF SPEC