301/17 GGC Energy, s.r.o., Havířov

Pilotní jednotka odpařování průsakové vody – ověření navrhované technologie odpařování části objemu z průsakových vod z areálu firmy Depos Horní Suchá, a.s.

Soupis zařízení:

– Venturiho trubice
– Pračka Peace-Anthony
– čerpadlo průsakových vod