302/17 Viessmann, spol. s r.o., Rudná

Výměník určený k ohřevu doplňovací vody ze spalin zemního plynu parního kotle o výkonu 0,7 t/h ve firmě PENAM a.s., Herink.

výměník typu:

– VAKAHEMCE 3/15-430-1,625-1-8