306/17 Kovoobrábění Neschner s.r.o., Dušníky

Spalinový výměník určený k ohřevu otopné vody ze spalin zemního plynu z zinkovací pece s kovovou vanou včetně obchvatu spalin a spalinových klapek ve firmě Kovoobrábění Neschner s.r.o., Dušníky – provozovna zinkovny.

výměník typu:

– VAKAVLAS HL SPEC ŽD