Reference

E-therm TZ s.r.o., Klatovy II
Výměník pro chlazení řízené atmosféry pece ve firmě E-therm TZ s.r.o.výměník typu: - BEU SPEC ETH TDK (dle TEMA)
Klatovy II, E-therm TZ s.r.o.
TEPLOTECHNA PRŮMYSLOVÉ PECE s.r.o., Olomouc
Trubkový výměník k ohřevu otopné vody v cirkulačním systému žárové zinkovny firmy KOVOTVAR, výrobné družstvo, Kúty, Slovensko, výměník typu: –...
Olomouc, TEPLOTECHNA PRŮMYSLOVÉ PECE s.r.o.