Reference

GGC Energy, s.r.o., Havířov
Pilotní jednotka odpařování průsakové vody – ověření navrhované technologie odpařování části objemu z průsakových vod z areálu firmy Depos...
Havířov, GGC Energy, s.r.o.
ENERGOMONT s.r.o., Trnava, Slovensko
Systém chlazení spalin z pece spalovny radioaktivního odpadu ve firmě  JAVYS a.s., Jaslovské Bohunice, výměníky typu: – VAKAHEMCE 5/24-89-1,5-1-8 –...
Trnava, Slovensko | Jaslovské Bohunice, ENERGOMONT s.r.o. | JAVYS a.s.
VUES Brno s.r.o., Brno
Systém katalytické oxidace organických těkavých látek z impregnační vypalovací pece KWAN, výměníky typu: – HECAT 500 – VAKAVLAS 400×460-16-2 pass
Brno, VUES Brno s.r.o.
Teva Czech Industries s.r.o., Opava
Vymrazovácí jednotka etanolu v okruhu sprejové sušárny objektu č. 50 – II.etapa
Opava, Teva Czech Industries s.r.o.
Teva Czech Industries s.r.o., Opava
Vymrazovácí jednotka etanolu v okruhu sprejové sušárny objektu č. 50 – I.etapa
Opava, Teva Czech Industries s.r.o.
Brněnská energetická společnost Brno s.r.o., Brno
Návrh a výroba výměníků pro organický Rankinův cyklus, dodávka kondenzátoru, regenerátoru, přehříváku s výparníkem
Brno, Brněnská energetická společnost Brno s.r.o.
Teva Czech Industries s.r.o., Opava
Stěhování vymrazovací jednotky typu VAKAKOND 250 od objektu č. 70 před objekt č. 50
Opava, Teva Czech Industries s.r.o.
Teva Czech Industries s.r.o., Opava
Vymrazovací jednotka typu VAKAKOND 250 v objektu č. 70
Opava, Teva Czech Industries s.r.o.
IVAX Pharmaceuticals s.r.o., Opava – Komárov
Vymrazovací jednotka odplynů VOC v objektu č. 50, výměníky typu:   – VAKAHEMCE 3/9-850-1,625-1-8, 10/13-850-1,75-1-8– dle TEMA BEM
Opava – Komárov, IVAX Pharmaceuticals s.r.o.